Agenda – Strand vgs sitt hjelpeprosjekt

I 10 år har elevene ved Strand vgs støttet ulike hjelpeprosjekter i Afrika, nærmere bestemt i Uganda og Tanzania. Det er elevrådet som henter inn informasjon og bestemmer hvilket prosjekt skolen til enhver tid støtter. Dette engasjementet har vi kalt «Agenda». 

Hovedfokuset vårt er en årlig innsamlingsaksjon til støtte for det utvalgte prosjektet. Dette skjer om våren, i form av et sponsorløp, der elevene skaffer seg sponsorer som støtter dem med en gitt sum, enten ut fra deltagelse eller resultat. 

Tanzaniaprosjektet

Tanzaniaprosjektet driver arbeid i en svært fattig del av Sør-Tanzania, nemlig i Nyasa ved Lake Malawi. De har bygd og driver både en yrkesskole for utsatte jenter, er sponsor for de aller fattigste barna og har et lite fiskeriprosjekt. Men først og fremst arbeider de sammen med lokale krefter for å ruste opp barne- og ungdomsskolene i hele dette området (ca. 100 000 innbyggere). Disse skolene er ofte i svært dårlig stand – og undervisningskvaliteten blir dessverre deretter.
Tanzaniaprosjektet jobber med å forbedre både bygninger og også innholdet i skoledagene, og arbeidet gir gode resultater. Der u-opprustede skoler kan ha over 60% stryk på eksamen, består nesten alle elever eksamen på de skolene som har fått et løft. Tanzaniaprosjektets skoleopprustning endrer livene til det bedre for mange fattige barn og unge, for utdanning er veien ut av fattigdom.
Dette er en liten organisasjon drevet av frivillige ildsjeler, med minimale administrasjonskostnader. Stiftelsen er godkjent av Innsamlingskontrollen, og vi har stor tillit til at innsamlede midler vil bli brukt på en god måte. Strand vgs sitt bidrag vil bety svært mye for Tanzaniaprosjektets videre arbeid.

Representanter fra Strand vgs var i februar 2019 på studietur til Tanzania – for å se hva vårt bidrag har betydd og sikre at innsamlede midler har blitt brukt på best mulig vis.

Vil du vite mer?
Gå inn på prosjektets nettside www.tanzaniaprosjektet.no

Ønsker du å støtte prosjektet? Gå inn på strand.sponsorlop.no