Timothy Ayeinabyoona

Gutt, født 10.06.2003

Timothy er 13 år, høy og sterk. Han trives på skolen og gjør det bra, favorittfaget er engelsk. Han håper på å kunne utdanne seg til lege en gang. Timothy bor sammen med sin mor og sine søsken, faren er død. Timothy er en aktiv gutt, både på skolen og hjemme. I friminuttene på skolen spiller han fotball og hjemme hjelper han til med å hente vann og ved og dyrking av grønnsaker.