Promise Tumwiringire

Jente, født 19.02.2006
Promise er eldst i en søskenflokk på fire. Hennes familie tilhører en utrydningstruet pygmegruppe. De har bodd i skogen hvor de levde av frukt og det de kunne tigge til seg fra folk i nærheten. Noen av familiene har nylig blitt inkludert i lokalsamfunnet.
Promise er en evnerik jente som vil kunne gjøre det veldig bra på skolen om bare hennes foreldre hadde muligheten til å betale for det. Ved å hjelpe Promise hjelper dere også pygmegruppen hun tilhører.