Jildo Irwa Murabirizi

Gutt, født 15.05.2009

 

Jildo er yngst i en søskenflokk på 5. Ingen av foreldrene arbeider. Familien strever med å få endene til å møtes og har ikke midler til å sende barna på skolen.
Med deres hjelp vil Jildo kunne gå på skolen og få seg en utdanning.