Bruno Biryomumeisho

Gutt, født 06.01.2005
Bruno er en aktiv gutt som bor sammen med sin bestemor. Hans foreldre er i live, men er så fattige at de ikke kan ta seg av ham. Bestemoren er gammel og avhengig av hjelp. Hun kan verken betale for skolegang eller dekke grunnleggende behov for Bruno.
Med deres hjelp vil Bruno kunne gå på skolen og skape seg en lysere framtid.